Spletna stran

Špela Brecelj

Sem strokovna vodja inštituta Mokša, po izobrazbi doktorica medicine, certificirana integrativna psihoterapevtka, filozofinja in umetnostna zgodovinarka, certificirana učiteljica joge. V Ljubljani izvajam psihoterapijo in vodim izobraževalno-izkustvene delavnice za celostno zdravje odraslih. 

Med specializacijo iz psihiatrije sem se podrobneje ukvarjala z zdravljenjem duševnih motenj, ki se kažejo skozi telesne simptome, zato sem se v svojih nadaljnjih izobraževanjih posvetila raziskovanju fizioloških interakcij duševnosti in telesa. 

Moja področja zanimanja so psihosomatika, psihonevroimunoendokrinologija, nutricionistična psihiatrija in dietetika, joga, čuječnostna meditacija ter patofiziologija psihološke travme. Svoj poklicni razvoj sem usmerila v tisto vejo integrativne medicine, ki na podlagi izsledkov raziskav in klinične prakse integrira tako znanja splošne alopatske (zahodnjaške) medicine kot tudi psihologije, psihoterapije in duhovnih praks. 

Kadar ne prebiram strokovne literature, najraje berem detektivke, lenarim v senci borovcev ali se potepam po svetu.

 

Neža Uršič

sem direktorica Inštituta Mokša, psihologinja in integrativna psihoterapevtka ter predsednica sekcije za integrativno psihoterapijo pri društvu SINTA (Slovensko društvo za Integrativno psihoterapijo in Transakcijsko analizo). 

Delujem v samostojni psihoterapevtski praksi v Ljubljani, kjer izvajam individualno terapijo z odraslimi. Pri delu izhajam in konceptov integrativne psihoterapije, pri čemer v ospredje postavljam delo s kreativnimi viri in telesom, ter razvoj čuječnosti in sočutja. 

Po študiju psihologije sem nekaj let preživela v tujini (Anglija), kjer sem bila zaposlena na področju mentalnega zdravja odraslih, kasneje na Nacionalnem združenju za avtizem, kjer sem obravnavala otroke z MAS (motnjo avtističnega spektra) ter njihove družine. 

Po vrnitvi v Slovenijo sem se povezala z društvom ASPI (slovenskem društvu za odrasle osebe z MAS) in postala njihova zunanja strokovna sodelavka. Vodila sem skupine za starše ter tedenske delavnice za mladostnike. 

Vse do vstopa na samostojno pot sem bila redno zaposlena kot psihologinja v šolstvu, kjer sem obravnavala populacijo osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ter mladostnike.

Po duši sem popotnica, bralka dobrih knjig ter ljubiteljica narave.

Špela Brecelj

Sem strokovna vodja inštituta Mokša, po izobrazbi doktorica medicine, certificirana integrativna psihoterapevtka, filozofinja in umetnostna zgodovinarka, certificirana učiteljica joge. V Ljubljani izvajam psihoterapijo in vodim izobraževalno-izkustvene delavnice za celostno zdravje odraslih. 

Med specializacijo iz psihiatrije sem se podrobneje ukvarjala z zdravljenjem duševnih motenj, ki se kažejo skozi telesne simptome, zato sem se v svojih nadaljnjih izobraževanjih posvetila raziskovanju fizioloških interakcij duševnosti in telesa. 

Moja področja zanimanja so psihosomatika, psihonevroimunoendokrinologija, nutricionistična psihiatrija in dietetika, joga, čuječnostna meditacija ter patofiziologija psihološke travme. Svoj poklicni razvoj sem usmerila v tisto vejo integrativne medicine, ki na podlagi izsledkov raziskav in klinične prakse integrira tako znanja splošne alopatske (zahodnjaške) medicine kot tudi psihologije, psihoterapije in duhovnih praks. 

Kadar ne prebiram strokovne literature, najraje berem detektivke, lenarim v senci borovcev ali se potepam po svetu.

Neža Uršič

sem psihologinja in integrativna psihoterapevtka, predsednica sekcije za integrativno psihoterapijo pri društvu SINTA (Slovensko društvo za Integrativno psihoterapijo in Transakcijsko analizo). 

Delujem v samostojni psihoterapevtski praksi v Ljubljani, kjer izvajam individualno terapijo z odraslimi. Pri delu izhajam in konceptov integrativne psihoterapije, pri čemer v ospredje postavljam delo s kreativnimi viri in telesom, ter razvoj čuječnosti in sočutja. 

Po študiju psihologije sem nekaj let preživela v tujini (Anglija), kjer sem bila zaposlena na področju mentalnega zdravja odraslih, kasneje na Nacionalnem združenju za avtizem, kjer sem obravnavala otroke z MAS (motnjo avtističnega spektra) ter njihove družine. 

Po vrnitvi v Slovenijo sem se povezala z društvom ASPI (slovenskem društvu za odrasle osebe z MAS) in postala njihova zunanja strokovna sodelavka. Vodila sem skupine za starše ter tedenske delavnice za mladostnike. 

Vse do vstopa na samostojno pot sem bila redno zaposlena kot psihologinja v šolstvu, kjer sem obravnavala populacijo osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ter mladostnike.

Po duši sem popotnica, bralka dobrih knjig ter ljubiteljica narave.