Šola celostnega zdravja je izvirni projekt, ki smo ga oblikovali strokovnjaki s področja preventivne medicine, psihoterapevtskih ved in psihologije.

Namen je ozaveščanje in edukacija odraslih, tako da vas nova znanja in izkušnje dela v sklenjeni skupini opolnomočijo za kvalitetnejše telesno, duševno in odnosno bivanje v sodobni družbi.

NAMEN

Šola je namenjena vsakomur, ki bi se rad poglobil v razumevanje delovanja svojega telesa in duše, da bi na ta način bolje poskrbel za svoje celostno zdravje in zaživel polnejše bivanje. Novo znanje bo dobrodošlo tako za tiste, ki ste se že podali na pot individualnega psihoterapevtskega procesa, kot za tiste, ki iščete sproščen in zanimiv uvod v dogodivščino samospoznanja.

Izobraževanje je sestavljeno iz 6 modulov, vsak modul vsebuje 12 pedagoških ur predavanj in izkustvenih delavnic v zaključeni skupini od 6 do 10 udeležencev. Moduli se vsebinsko nadgrajujejo, izvajamo pa jih enkrat mesečno, in sicer v 6 vikendih (sobota in nedelja, od 10h do 16h) od oktobra do marca, v terapevtskem prostoru v Ljubljani.

Predavateljici sva zdravnica, psihoterapevtka, filozofinja in učenka joge Špela Brecelj ter psihologinja in integrativna psihoterapevtka Neža Uršič.

VSEBINA

Izobraževanje je sestavljeno iz 6 modulov, vsak modul vsebuje 12 pedagoških ur predavanj in izkustvenih delavnic v zaključeni skupini od 6 do 10 udeležencev. 

Zaključene skupine omogočajo poglobljeno samospoznavanje in zdravilno izkušnjo v varnem, zaupanja vrednem krogu soudeležencev.

Naše prvo srečanje najprej namenimo spoznavanju in povezovanju skupine, tako da delimo svoje poglede na zdravje in skupaj razmišljamo, kaj vse pravzaprav zajema celostno zdravje. Zdravje namreč ni le odsotnostt bolezni in tudi ni zgolj neprekinjeno zadovoljstvo, temveč zajema mnogo več nivojev posameznikovega in kolektivnega doživljanja bivanja v času in prostoru. Ključne teme prvega srečanja so:

 • dimenzije posameznika kot sociološke, psihološke in fiziološke enote,
 • osnovni principi psiho-nevro-imuno-endokrinologije,
 • psihosomatika kot sočasno doživljanje na psihološkem in fiziološkem nivoju,
 • osnovna in kompleksna čustva, njihov izraz in funkcija,
 • dinamika čustev v odnosu.

V drugem srečanju nadaljujemo z osnovo Maslowove piramide človekovih potreb, z občutenjem varnosti. Spoznali bomo možganski aparat za zaznavanje varnosti, nevarnosti in interpretacijo negotovosti ter kako naše individualne in transgeneracijske izkušnje vplivajo na naše odzivanje v vsakdanjem žvljenju, pa tudi ob izrednih dogodkih. Ključne teme drugega modula so:

 • amigdala in orkestrirani odzivi avtonomnega živčnega sistema na različnje stopnje ogroženosti,
 • fiziološke in psihološke posledice kratkotranjega in dolgotranjega stresnega odziva,
 • odziv sprostitve in rezilienca,
 • varnost v odnosih: stili navezanosti v otroštvu in odrasli dobi,
 • regulacija, samoregulacija in koregulacija.

Tretje srečanje ponuja priložnost za refleksijo, ali svoje življenje živite, kot da imate telo ali kot da ste telo. En najpogostejših načinov poskusa obrambe pred neprijetnimi vsebinami zavesti je potisniti te vsebine globlje v podzavesti, v telo. Da bi obramba še bolj zanesljivo delovala, se ljudje pogosto “odrežemo” od svojega telesa. Brez ljubečega, sočutnega stika s tem bistvenim delom sebe izgubimo dragocene dimenzije doživljanja svojega življenja, obenem pa prikličemo marsikatero bolezen. V tem modulu bomo raziskovali naslednje teme:

 • telo kot nosilec naše biološke determiniranosti in fleksibilnosti – geni in epigenetika,
 • telesna samopodoba in telo kot nosilec naše identitete v kulturi,
 • stik s telesom v praksi,
 • prehrana kot najpomembnejši okoljski dejavnik fiziološkega zdravja, razpoloženja in čustvovanja,
 • gibanje kot utelešeno življenje v svetu in samoizražanje v odnosih.

Četrto srečanje namenjamo zdravju svojih odnosov. Ljudje smo po svojem bistvu odnosna bitja in biti človek pravzaprav pomeni biti v odnosu. Znanje o čustvih in stilih navezanosti bomo v tem modulu nadgradili, ga razširili in reflektirali o lastnih preteklih in sedanjih odnosih, ki sestavljajo naš psihološki ekosistem. Glavne teme četrtega modula so:

 • odnosi v primarni družini so avtorji otrokovega življenjskega scenarija,
 • osnovne odnosne potrebe,
 • izražanje potreb in meja na asertiven način,
 • fiziološke in psihološke plati spolnosti,
 • pogoji za užitek v spontanem spolnem življenju.

Sodobne raziskave integrativne medicine vedno jasneje prepoznavajo vlogo posameznikovega duhovnega razvoja v celostnem zdravju, ki se odraža na vseh drugih nivojih človekovega delovanja. Vprašanja smisla življenja, razumevanja smrti, vrednote, upanje, hvaležnost in občutek povezanosti s celoto bivajočega niso le v domeni teologije ali filozofije, ampak tvorijo naš vsakdan. Zato bodo ključne teme našega petega srečanja:

 • refleksija o vlogi religije, filozofije in umetnosti v naših življenjih,
 • življenje v skladu z lastnimi vrednotami,
 • sočutje do sebe in drugih,
 • izsledki raziskav o sreči in zadovoljstvu z življenjem,
 • decentrirana pozicija, stik s transcendentalnim jazom.

Naše skupno raziskovanje sklenemo s slovesnim šestim srečanjem. Po pol leta skupnega popotovanja je skupina dovolj povezana, poznana in varna, da na dan privre že več spontanosti, ustvarjalnosti in smeha. Vse to nam pride prav pri ljubečem odkrivanju manj sprejetih delov sebe. Šesti modul je namenjen integraciji vsega, kar smo se o sebi do sedaj naučili, pa tudi zavezi vztrajnemu, čuječnemu in sočutnemu delu s sabo v prihodnje. Poudarki zaključnega srečanja so:

 • spoznavanje jungovskih arhetipov,
 • postavljanje notranje družine,
 • prepoznavanje svojih sončnih in senčnih plati,
 • procesi integracije skozi odnose in ustvarjalnost,
 • dovoljenja za vseživljenjska rast in razvoj.

PRIJAVA

Srečanja potekajo med oktobrom in marcem. Za študijsko leto 2023/2024 so prijave zaključene.

Za več informacij in prijavo pišite na institut.moksa@gmail.com.

Prijava je potrjena ob plačilu šolnine, s čimer si tudi zagotovite mesto v skupini. Odpovedi z vračilom plačila iz katerega koli razloga so možne do 1. septembra, nato ne več. Vsi udeleženci se zavežemo k spoštovanju terapevtskega dogovora. Udeleženci prejmejo potrdilo o zaključenem izobraževanju.

Po dogovoru program Šole celostnega zdravja izvajamo tudi za srednje šole in podjetja.